Njoftim për zëvëndësimin e Smart Card (kartave të Digitalb) të cilat kanë kaluar afatin 4 vjeçar të përdorimit.

E Hënë , 01 Tetor 2012


Karta SmartDuke filluar nga data 01 Tetor 2012, Smart Cards (kartat e Digitalb) që dalin me difekt dhe të cilat e kanë kaluar afatin 4 vjecar të përdorimit do të zëvëndesohen kundrejt pagesës me 15 Euro.
Kjo procedurë do të jetë në vazhdim me të gjitha seritë e Smart Cards të cilat në të ardhmen do të kalojnë afatin 4 vjeçar të përdorimit.
Konkretisht në datën 01 Tetor 2012 do të fillojë zëvëndësimi me pagesë i Smart Card që do të dalin me difekt të cilat do të jenë me serial më të vogël se 014 2260 0000.
Kjo seri është futur në përdorim në vitin 2006 dhe është shpërndarë brënda po këtij viti.
Në rast se Smart Card e cila është brënda kësaj serie ka abonim aktiv, atëhere abonimi do të kalojë tek Smart Card e re e cila do të zëvëndësoj Smart Card-ën e vjetër.


Eutelsat W3C 16 East Europe B
FREK BAND FEC POL MOD
10762 30000 3/5 H DVB-S 8PSK
10803 29950 2/3 H DVB-S 8PSK
10845 30000 3/5 H DVB-S 8PSK
10886 30000 3/5 H DVB-S 8PSK
11471 30000 7/8 H QPSK

Na Ndiqni