• Zgjidh Abonimin
 • 2 Jep të dhenat
 • 3 Pagesa
 • 4 Konfirmimi


 • Paketa Fillestare
  Fillestare 12 Mujore SAT
  Fillestare 12 Mujore SAT

  110.00 €

  Paketa Familjare
  Familjare 1 Mujore SAT
  Familjare 1 Mujore SAT

  20.00 €

  Familjare 3 Mujore SAT
  Familjare 3 Mujore SAT

  49.00 €

  Familjare 12 Mujore SAT
  Familjare 12 Mujore SAT

  165.00 €

  Paketa Premium
  Premium 3 Muaj SAT
  Premium 3 Muaj SAT

  85.00 €

  Premium 12 Muaj SAT
  Premium 12 Muaj SAT

  279.00 €

  Të Tjera
  SuperLiga Shqiptare 3 Mujore
  SuperLiga Shqiptare 3 Mujore

  5.99 €

  SuperLiga Shqiptare 12 Mujore
  SuperLiga Shqiptare 12 Mujore

  20.00 €

  Na Ndiqni